KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Web sitemizde topladığımız kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı konusunda gerçek kişilerin korunmasına dair 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu 2016/679 sayılı AB Yönetmeliği gereklilikleri uyarınca işlenmektedir.

Bu doğrultuda kişisel verilerinizin belirli birtakım meşru sebeplerle toplanarak kanunlara uygun, yasal ve şeffaf bir şekilde, söz konusu sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla ve gerektiğinde güncellenerek işlendiğini temin ederiz. Veri sahiplerinin kimliği gereğinden daha uzun süreyle ifşa edilmez ve uygun teknik ve kurumsal tedbirlerle güvenlikleri güvence altına alınır.

Kişisel verilerinizden kim sorumlu?

HMY Grubu

SERMAYE: 1 000 000,00
SIREN: 412 929 333 RCS AUXERRE
No. ID TVA: FR 41 412 929 333


HMY Group
50 Route d’Auxerre
89470 Monéteau (FRANCE)
Tel: +33 (0)386534900

HMY Grubu, perakende mobilya mühendisliği, üretimi ve montajı konusunda lider bir iş grubu olan “HMY Grubu”nun ana şirketi veya hâkim şirketi pozisyonundadır. Bu sayılanların yanında markalara ve perakendecilere danışmanlık, tasarım ve mimarlık hizmetleri, saha & proje yönetimi, genel müteahhitlik ve teknolojik çözümler de sunmaktadır.

 

Veri Koruma Görevlisi İletişim bilgisi: support.GDPR@hmy-group

 

Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu şirketler listesi: HMY Grubu için

Verilerinizi neden işliyoruz, veri işleme bize hangi olanakları sunuyor? Verilerinizi neden işliyoruz?

Genellikle mesleki iletişim bilgilerini içeren ve kayıt veya iletişim formlarını doldurduğunuzda, e-posta gönderdiğinizde veya telefonla aradığınızda toplanan kişisel veriler, veri işleme şirketince işlenmektedir.

Verilerin işlenme sebebi, herhangi bir yolla veri sahibiyle iletişime geçmek, soru ve bilgi taleplerine cevap vermektir.

 • Soru ve bilgi taleplerine Grup düzeyinde yanıt verme. Veri sahibi bize sorusunu veya bilgi talebini yönelttiğinde, ilgili sorularına veya taleplerine cevap verebilmek için veri sahibinin rızasıyla verileri işleriz.
 • Ticari gerekçelerle veri sahipleriyle herhangi bir yoldan Grup düzeyinde iletişime geçeriz:
 • Kullanıcı, iletişim formuyla bize yetki verdiğinde verilerini rızalarıyla işleyerek, ticari gerekçelerle ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla ve elektronik kanallar aracılığıyla kullanıcıyla iletişime geçebiliriz.
 • Bu doğrultuda veri sahibi iletişim formuna e-posta adresini kaydettiğinde, elektronik kanallar aracılığıyla iletişime geçmek suretiyle ürün ve hizmetlerimiz hakkında kendilerini düzenli olarak bilgilendirmek amacıyla bu verileri kendi rızalarıyla işleriz.

Veri sahipleri gönderilen her bir iletişimde ve yanı sıra “Haklarınız neler?” kısmından bu iletişimlere itirazda bulunabilirler.

 • İşe alma süreçlerimizde adayların Grup düzeyinde değerlendirilmesi. Veri sahibi bize CV’sini gönderdiği takdirde, şirketimizin mevcut ve gelecekteki işe alma süreçlerinde kullanmak ve adaylık süreçleriyle ilgili olarak söz konusu veri sahipleriyle elektronik kanallar dahil olmak üzere iletişime geçmek amacıyla bu bilgileri alırız. Seçilen coğrafi konumun kendi istihdam personeli mevcut ise, veri işleme sürecine ilişkin bilgiye buradan da ulaşılabilir.
 • Depolama cihazları ve veri kurtarma sistemlerinin kullanımı. Veri sahibi web sitemizi ziyaret ettiğinde, konu hakkında detaylı bilginin yer aldığı Çerez Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda çerezleri ve diğer araçları (veri sahibinin rızasıyla) kullanırız.
 • Web sitesi ziyaretçilerinin otomatik navigasyon sistemleri olmadığını doğrulamaya yönelik sistemlerin kullanılması. Google Inc. reCAPTCHA hizmetini kendi Gizlilik Politikası uyarınca kullanıyor; kişisel bilgilerin iletişim formlarımız aracılığıyla gönderilmesini engelleyerek navigasyon verilerinin hizmet sağlayıcısına iletilebilmesini sağlıyoruz.

Verilerinizi kimlere veriyoruz?

Kişisel verilerinizi, kişisel verileri işlemekten sorumlu hizmet sağlayıcılarına, talimatlarımız uyarınca faaliyetlerimizi gerçekleştirmeleri amacıyla ve söz konusu verileri kendi çıkarları için kullanmaksızın, veyahut yasal yükümlülükler uyarınca yetkili kamu kurumlarınca kullanılmak üzere gönderebiliriz.

 

Talep edildiğinde ya da yapmış olduğumuz bağlayıcı sözleşmeler uyarınca kendi yasal rızalarıyla veya sözleşme ilişkisi kapsamında böyle bir hakka sahip olan üçüncü-taraf distribütörlere, bağımsız işletmeler ile ticari ortaklarımıza vda bu verileri gönderebiliriz.

 

Veriler, sorumlu tarafın hukuki çıkarına dayalı olarak kurum içi idari veya ticari sebeplerle bu verileri HMY Grubunun diğer şirketlerine de gönderilecektir. Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu şirketler listesi: HMY Grubu için 

Verilerinizi ne kadar süreyle tutuyoruz?

Genel bir kural olarak verileriniz, toplanma amacı geçerliliğini koruduğu müddetçe verilerin korunmasına ilişkin yasal yükümlülükler uyarınca ve veri işlemeye ilişkin sorumluluklar çerçevesinde tutulacak ve ardından silinecektir.

Ticari iletişim amacıyla toplanan veriler de söz konusu amaç geçerli olduğu müddetçe veya kullanıcı veri işlemeye itiraz edinceye dek tutulacaktır.

Haklarınız neler?

Haklarınız aşağıda sıralanmıştır:

 1. Daha fazla bilgi edinmek
 2. Belli bir amaç için rızanızı verdikten sonra söz konusu rızayı geri çekme
 3. Ticari iletiler almayı bırakma
 4. Kullanabileceğiniz haklar:
 • İşlediğimiz kişisel verilerinize erişim veya hangi verilerinizin işlendiği hakkında bilgi edinme;
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, hatalı veya yanlış kişisel verilerin doğru hale getirilmesi;
 • Kişisel verilerin silinmesi veya yasal olarak tutma yükümlülüğümüzün olmadığı kişisel verilerinizin elenmesi;
 • Kişisel verilerinize itiraz veya belli bir amaç için kişisel verilerinizin işlenmesinin durdurulması;
 • Kişisel verilerinizin sınırlandırılması veya gerçekleştirdiğimiz veri işleme eyleminin sınırlandırılması;
 • Taşınabilirlik, veya elimizde tuttuğumuz kişisel verilerin size sunulması;

 

Web sitemizin başında yer alan bilgileri kullanmak suretiyle veri işlemcisinin adresine kimlik bilgilerinizi (yalnızca haklarınızı kullanabilmek amacıyla) yolladığınız takdirde, kişisel verilere ilişkin veri koruma yönetmelikleri uyarınca daha fazla bilgi edinebilir ve ilgili haklarınızdan istifade edebilirsiniz.

 

HMY Grubu

SERMAYE: 1 000 000,00
SIREN: 412 929 333 RCS AUXERRE
No. ID TVA: FR 41 412 929 333
HMY Group
50 Route d’Auxerre
89470 Monéteau (FRANCE)
Tel.: +33 (0)386534900

Veri Koruma Görevlisi İletişim bilgisi: support.GDPR@hmy-group

Veri Koruma Görevlimize veya yetkili kontrol makamına başvurarak haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinebilir veya talepte bulunabilirsiniz.