Sosyal sorumluluk

HMY olarak biz, daha iyi bir dünya için işletme faaliyetlerimizin toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki bırakması gerektiğinin bilincindeyiz.

Her şey birbiriyle ilişkili olduğundan, müşterilerimiz, çalışanlarımız, toplumumuz ve dünyamıza karşı sorumluyuz.

Bu doğrultuda dünyamıza ve dünyamız üzerinde yaşayan herkese karşı saygılı, döngüsel, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir bir ekonomi hedefliyoruz.

Sürdürülebilirliğe önem veririz

Yaşadığımız çevreye iyi bakmak hepimizin sorumluluğu ve biz de bunu çevremize değer vererek, karbon ayak izimizi azaltarak, iyi orman uygulamalarını ön plana çıkararak, atıkları kaynağa dönüştürerek ve döngüsel ekonomi modeliyle sürdürülebilirliği destekleyerek sağlıyoruz.

Kısacası, süreçlerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz konusunda şeffaf davranıyoruz.

Smart Eco

Kendimizi adadığımız en önemli değer: sürdürülebilir olmak. Birleşmiş Milletler 2030 gündemine uyum sağlamak adına kendimize 2025 yılı için beş farklı hedef belirledik.

Bu doğrultuda doğal kaynakları tüketmek yerine yepyeni bir yaklaşımla üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Kullanmadığımız ürünlere yeni bir yaşam sunuyor, karbon ayak izimizi azaltıp dengeliyoruz.

DNA’mızı oluşturan unsurlardan biri olan sürdürülebilirlik, tüm projelerimizde C02 emisyonunun kontrol altına alınması ve değer mühendisliği yoluyla müşterilerimize özel çözümler geliştirmekten yeni malzemelerin kullanımına kadar tüm süreçlerimizde mevcuttur.

Sürdürülebilirliğe verdiğimiz bu değer sayesinde, lojistik süreçlerimizde sera gazını en az %20 oranında azalttığımıza dair Lean & Green yıldızını almaya hak kazandık.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Şirketimizin temel hedefi sorumlu bir anlayışla işletme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 10 ilkesine bağlıyız.

Küresel İlkeler Sözleşmesi raporunda yakın zamanda uygulamaya sokmuş olduğumuz sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan politikalarımız yer almaktadır.

.

Daha fazla öğrenmek ister misiniz?

Haber bültenimize kaydolun