1.Yasal bilgi

 

8 Haziran 2000 tarihli Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu 2000/31/EC sayılı Yönergesi uyarınca, başta iç pazarda elektronik ticareti ve devlet mevzuatının uygulanması olmak üzere bilgi toplumu hizmetlerinin hukuki boyutları çerçevesinde aşağıdakileri bilgileri beyan ederiz:

HMY Grubu

SERMAYE: 1 000 000,00
SIREN: 412 929 333 RCS AUXERRE
No. ID TVA : FR 41 412 929 333
HMY Group
50 Route d’Auxerre
89470 Monéteau (FRANCE)
Tel.: +33 (0)386534900

HMY Grubu, perakende mobilya mühendisliği, üretimi ve montajı konusunda lider bir iş grubu olan “HMY Grubu”nun ana şirketi veya hâkim şirketi pozisyonundadır. Bu sayılanların yanında markalara ve perakendecilere danışmanlık, tasarım ve mimarlık hizmetleri, saha & proje yönetimi, genel müteahhitlik ve teknolojik çözümler de sunmaktadır.

2.Veri koruma

 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgiyi Gizlilik Politikasında bulabilir veya iletişim adresimizi kullanarak talep edebilirsiniz.
 • Web sitemizde topladığımız kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı konusunda gerçek kişilerin korunmasına dair 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu 2016/679 sayılı AB Yönetmeliği gereklilikleri uyarınca işlenmektedir.
 • Bu doğrultuda kişisel verilerinizin belirli birtakım meşru sebeplerle toplanarak kanunlara uygun, yasal ve şeffaf bir şekilde, söz konusu sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla ve gerektiğinde güncellenerek işlendiğini temin ederiz. Veri sahiplerinin kimliği gereğinden daha uzun süreyle ifşa edilmez ve uygun teknik ve kurumsal tedbirlerle güvenlikleri güvence altına alınır.
 • Veri işleyenin iletişim adresine kimlik bilgilerinizin bir nüshasını göndermek suretiyle kişisel verilere ilişkin veri koruma yönetmelikleri uyarınca sağlanan erişim, düzeltme, silme, itiraz etme ve diğer haklarınızı kullanabilirsiniz. Ticari iletilerimizi almak istemiyorsanız, bu talebinizi yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.
 • Yetkili kontrol makamına başvurarak da haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinebilir veya talepte bulunabilirsiniz.

3.Sorumluluğun Sınırlandırılması

 • Kurumumuz, kurumsal web sitesini ürün ve hizmetlerinin reklamını yapmak ve müşterilerle iletişim kurmak amacıyla kullanmaktadır. Web sitemizde yer alan bilgiler gerçek ve iyi niyetli olarak sunulmuş olmakla birlikte bu bilgileri değiştirme hakkımız mevcut olup bilgileri güncellememiz, silmemiz veya şirketimiz ya da müşterilerimizin yararına olacak herhangi bir başka sebepten ötürü değiştirmemiz halinde bunları bildirme taahhüdümüz yoktur.
 • Şirket, web sitesinde yer alan bilgilerin Kullanıcı beklentileriyle uyumlu olmasından sorumlu değildir. Aynı şekilde, sorumlu kişi tarafından uygun bir şekilde hazırlanmamış bilgilerin gerçekliği, doğruluğu, yeterliliği, bütünlüğü veya güncellenmesinden de sorumlu değildir. Şirket hiçbir şekilde, web sitesinde yer alabilecek düşünce veya yorumlardan sorumlu değildir.
 • Şirket ayrıca, kullanıcının ek bilgi edinebilmesi amacıyla başka web sitelerine erişime imkân verecek linkler de ekleyebilecektir. Öte yandan bu durum hiçbir şekilde, Şirketin linkle bağlanılan web sitesinde sunulan ifadeleri, içerik veya hizmetleri önerdiği, reklamını yaptığı veya bunlarla uyum içinde olduğu anlamına gelmez. Böyle bir durumda şirket aracı hizmet sağlayıcısı vazifesi üstlendiğinden, LSSI Madde 17 uyarınca bu linkler vasıtasıyla sunulan hizmet ve içeriklerden (söz konusu içeriğin yasalara aykırılığından haberdar olup bu konuda gereken işlemi yapmaması hariç olmak üzere) sorumlu değildir.
 • Şirket, kullanıcının web sitemizi ziyareti sırasında maruz kalabileceği virüslerin veya diğer türden bilgisayar sorunlarının bilgisayar sistemleri, elektronik evrakları veya dosyalarına verebileceği zarardan sorumlu değildir.

4.Fikri Mülkiyet

 • Bu web sitesinde yer alan ve içeriğini oluşturan çeşitli unsurlar (metin, çizim, grafik, fotoğraf, görsel, video, müzik, kod, web tasarımı ve diğer ürünler) şirketin veya lisans verenlerin malı olup İspanya Fikri Mülkiyet Kanunu ve telif hakkına ilişkin diğer İspanya yasaları ve uluslararası mevzuat ile korunmaktadır.
 • Şirket ayrıca, web sitesinde yer alan ticari markaların, ayırt edici işaretlerin ve ticari adların kullanımından doğan endüstriyel mülkiyet haklarının da sahibidir.
 • Web sitesinin halka sunulmuş olması hiçbir zaman, şirketin bu içerikler ve ayırt edici işaretler üzerinde sahip olduğu haklarından feragat ettiği, bu hakları devrettiği veya lisansladığı şeklinde yorumlanamaz. Sonuç olarak, yasaların izin verdiği veya ilgili kişiden ön izin alındığı haller dışında kullanıcı; web sitesini, içeriğini ve web sitesinde yer alan, ilgili kişiye ve üçüncü taraflara ait ayırt edici
 • işaretleri üretmek, değiştirmek, dağıtmak, halka açık hale getirmek, sunmak, çıkarmak ve/veya yeniden kullanmaktan açıkça menedilmiştir. Bu durumda Şirketin, yukarıda sayılan kullanım şartlarını ihlal eden Kullanıcılara karşı gereken yasal işlemi başlatma hakkı saklıdır.
 • Fikri mülkiyet hakkı sahiplerinden veya vekillerinden ilgili izni almadan web sitesini yeniden oluşturmak, değiştirmek, dağıtmak, halka açmak, sunmak, çıkarmak ve/veya yeniden kullanmak mevcut kanunlar uyarınca yasa dışı olup, iki yıla kadar hapis cezası vardır.