HMY olarak insanlara ve çevremize değer veriyoruz.

Topluma ve doğrudan ya da dolaylı olarak HNY ile çalışanlara verdiğimiz bu değerden ötürü, şirket politikalarının düzgün bir şekilde yürütülmesine yönelik mekanizma ve stratejiler geliştiriyoruz.

Mevcut ve gelecekteki işletme stratejimizin temel taşlarından birini, ahlak kurallarımız içerisinde de yer alan dürüstlük kavramı oluşturuyor.

Bu doğrultuda başarımızın sürdürülebilirliği için HMY içerisinde şüpheli suç içerikli veya ahlak dışı edimlerin bildirilmesi önem taşımaktadır.

Dürüstlük, tüm edim düzeylerinde doğru olanı yapmak anlamına geliyor.

Bu dürüstlüğü temin edebilmek için hazırlamış olduğumuz anonim muhbir platformu sayesinde ahlak kurallarımızın ihlal edilmesine engel oluyoruz. Platformumuz tüm çalışanlara, distribütörlere, tedarikçi ve müşterilere açıktır. HMY olarak herkesi, herhangi bir tür şüpheli davranışı bildirmeye davet ederken, muhbirin gizliliğini temin ediyoruz.

Daha fazla öğrenmek ister misiniz?

Haber bültenimize kaydolun