COMPANY

Our factories HMY Yongguan Chengdu

HMY Yongguan Chengdu 50.000 m2 (CHINA)
YONGGUAN Chengdu – Xian Dai Industrial Hub, Hong Guang Town, Pi County, CHENGDU (CHINA)
Tel. +86 28 8798 8388 – Fax +86 28 8798 8566
PC: 611743
Access map
commercial@yongguan.com.cn

Language

Select country